สอบธรรมสนามหลวง

tp-นักธรรม1

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นที่วัดโสภณาราม โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดสอบ ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก  โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครเข้าสอบทั้งหมด 318 รูป แบ่งเป็นการสอบนักธรรมชั้นโท 163 รูป และนักธรรมชั้นเอก 155 รูป

ซึ่งก่อนที่จะมีการสอบ ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ว่าขอให้ตั้งใจทำข้อสอบ ให้นำความรู้ที่มีทั้งหมดมาตอบคำถาม มาแก้กระทู้ธรรม ซึ่งเป็นการเขียนบรรยาย ที่จะต้องเขียนให้ชัด ไม่มากไป ไม่น้อยไป อธิบายความให้ชัดเจน

การสอบบาลีธรรมสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, วางนโยบาย, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สำหรับการจัดประเมินผลในส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดนั้น แม่กองบาลีสนามหลวงมอบให้เจ้าคณะภาคต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการนำข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุก สำหรับการสอบในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน รวมสอบ 4 วัน วันละ 1วิชา

 

tp-นักธรรม2 tp-นักธรรม3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว