สอนทำว่าว

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

tp-ว่าว1

 

เม่น มหาชัย หรือ พนัส เทียนศิริ ผู้ที่มีฝีมือในเรื่องของทำว่าว ได้ไปสอนเด็กนักเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก ทำว่าว ซึ่งได้มีการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของว่าวไทย ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และมีเรื่องเล่าขานตำนานโบราณถึงว่าวไทยแบบไหนบ้าง พร้อมกันนี้ยังมีการนำว่าวสวยๆ มาโชว์ ให้เห็นถึงความงดงามของว่าวกันด้วย

จากนั้นก็ได้ลงมือสอนเด็กๆกันตั้งแต่การขึ้นโครง การติดกระดาษลงบนโครงไม้ จนเสร็จเป็นตัวว่าว ซึ่งเด็กๆแต่ละคนก็ให้ความสนใจและรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมนี้ และนอกจากการทำว่าแล้ว ก็ยังมีการแจกว่าวตัวเล็กให้กับเด็กๆด้วย โดยมีนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นผู้มอบรวมถึงได้มาดูกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อหาแนวทางขยายเรื่องการสอนว่าวไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ ศิลปะการทำว่าวไทย ตอนนี้น้อยคนนักที่จะรู้จัก

ซึ่งหลังจากที่ทำว่าวเสร็จเด็กๆ ก็ได้นำไปเล่นกันอย่างสนุกสนาน สำหรับการสอนทำว่าวครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากก็ได้สนับสนุนค่าอุปกรณ์ในการทำให้ เพราะอยากให้เด็กๆได้รู้จักคุณค่าของการละเล่นแบบไทยๆ ทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาไว้ด้วย

 

tp-ว่าว2 tp-ว่าว3 tp-ว่าว4 tp-ว่าว5

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว