สหรัฐอเมริกายกระดับไทยให้ขึ้นสู่เทียร์ 2

02

          สหรัฐอเมริกายกระดับไทยให้ขึ้นสู่เทียร์ 2 และถอดไทยให้พ้นจากประเทศที่มีประวัติการค้ามนุษย์ขั้นเลวร้ายหรือเทียร์สามซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาคาดว่าในรายงานฉบับดังกล่าวน่าจะหมายถึงความพยายามของไทยในการปรับปรุงด้านต่างๆ สำหรับต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีผลต่อการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีมูลค่ามหาศาล

0301