สหกรณ์เกลือโคกขามเตรียมข้าวสารแจกสมาชิก

tp-แจกข้าวให้ชาวนาเกลือ1

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำข้าวสารตามโครงการ หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ หรือโครงการข้าวแลกเกลือกับจังเพชรบูรณ์ ไปมอบให้กับนายเลอพงศ์ จั่นทอง ประธานสหกรณ์เกลือโคกขาม (บริษัทสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด) เป็นจำนวน 50 ตัน ซึ่งข้าวสารจำนวนทั้งหมดนี้ ทางสหกรณ์เกลือโคกขาม ได้ซื้อไว้เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกฟรี เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่กำลังประสบปัญหาข้าวราคาถูก โดยข้าวสารทั้งหมดนี้เป็นข้าวหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม และจะมอบให้กับสมาชิกคนละ 3 ถุง ในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งนอกจะเป็นการช่วยเหลือคนปลูกข้าวแล้ว ก็ยังเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์อีกด้วย  และทางสหกรณ์ก็กำลังทำสินค้าจากเกลือหลายชนิด ไว้จำหน่ายในช่วงปีใหม่ด้วย ซึ่งเป็นการต่อยอดสินค้าจากเกลือให้มีราคาสูงขึ้นและมีตลาดเพิ่มขึ้น

                 

tp-แจกข้าวให้ชาวนาเกลือ2 tp-แจกข้าวให้ชาวนาเกลือ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว