สวดมนต์ข้ามปี-วัดเจษฎาราม

vk สวดมนต์ 4

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  และมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมทั้งมีเหล่าพี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้กว่า ๓,๐๐๐ คน  เรียกได้ว่าเต็มทุกที่นั่งที่ได้มีการจัดเตรียมไว้

vk สวดมนต์ 2

vk สวดมนต์ 3

สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่ทางวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวงจัดขึ้นนั้น  มีความพิเศษคือ  ทางคณะสงฆ์ได้เจริญมนต์บทมหาสมัยสูตร  ซึ่งเป็นบทสวดที่จะหาวัดสวดบทสวดนี้ได้ยากแล้ว  เพราะเป็นบทสวดที่มีความยาวและยากพอสมควร  อีกทั้งเป็นบทสวดที่จะสวดกันปีละหนึ่งครั้ง  และเชื่อกันว่าเมื่อสวดแล้วหมู่เทวดาจะมาปกปักรักษาคุ้มครองเรา  นอกจากนี้ในการจะสวดมนต์แต่ละบททางพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ประธานฝ่ายสงฆ์  จะได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของบทสวดก่อน  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

vk สวดมนต์ 1

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว