สวดพระอภิธรรม-วัดเจษฎาราม

vk สวดอภิธรรม4

เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ของคืนวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม-สดับปกรณ์  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งมีเหล่าคณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดสมุทรสาครที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีดังกล่าวนี้

vk สวดอภิธรรม2

ในครั้งนี้มีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีนายนคร  หาญไกรวิไลย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยและคณะผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญเป็นจำนวนเงิน ๓๓,๑๐๐ บาท  เพื่อให้ทางวัดนำไว้ใช้สำหรับดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม-สดับปกรณ์ต่อไป

vk สวดอภิธรรม1

vk สวดอภิธรรม3

โดยโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาครสามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีดังกล่าวนี้ได้  เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนได้เช่นกัน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว