สร้างหอชมเมือง

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp สร้างหอ1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 กันยายน 2562 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร,นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวิษณุ อยู่ดี ผอ.สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง, ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือในประเด็นการสร้างหอชมเมืองในตำบลท่าฉลอม และลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นไปได้ ณ จุดซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งจะอยู่ตรงวงเวียนท่าฉลอม ส่วนเรื่องรูปแบบก็จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่อีกที และความสูงก็จะอยู่ระหว่า 60 – 90 เมตร โดยจะต้องสำรวจว่าแต่ละช่วงของความสูงนั้นจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เป็นแบบไหน สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง เบื้องต้นยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลข ส่วนเงินงบประมาณ อาจมาจากงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความเหมาะสมอีกครั้ง

tp สร้างหอ2

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น หากจะมีการก่อสร้างจริงก็จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้วย  อย่างไรก็ตามตนมองว่าหากมีการก่อสร้างจริงในฝั่งท่าฉลอม ก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่เพราะจากจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่าง ทั้งนักบุญอันนา, กรมหลวงชุมพร ,โบสถ์วัดโกรกกราก

tp สร้างหอ3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว