สร้างป่า รักษ์น้ำ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนอย่างมาก

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจสร้างป่ารักน้ำในวันนี้ประกอบด้วยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณลานวัด วิหารวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และตลาดหน้าโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รวมทั้งปลูกต้นรวง ต้นเหลืองปรีดียาธร บริเวณหน้าศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการเกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการและพระราชกรณียกิจอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมูเหล่าที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อยังประโยชน์สุขให้บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ ตามวิถีแห่งความพอเพียง และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ดั่งพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่  20 ธันวาคม 2525 ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า”

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว