สร้างจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

AD WEB CCTV

fm - จังหวัดสะอาด1

และนี่คือภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง   ที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล นครสมุทรสาครจัดขึ้น  ที่ชุมชนโกรกกราก  โดยมีนายสาคร อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  พร้อมด้วย สมาชิกสภา   หัวหน้าส่วนการงาน   ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันเดินรณรงค์ไปตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อโน้มน้าวใจ  ไม่ให้ทุกคนทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมถึงโครงการดังกล่าวได้มีการรณรงค์ตามคูคลองในเขตเทศบาลฯ โดยการนำน้ำ EM  ซึ่งเป็นน้ำ อเนกประสงค์ชีวภาพไปแจกประชาชน เพื่อนำไปเทตามท่อน้ำภายในบ้าน เพื่อปรับสภาพ น้ำก่อนปล่อยลงสู่คลอง

fm - จังหวัดสะอาด4

fm - จังหวัดสะอาด2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว