สรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

vk อุบัติเหตุ 3

สำหรับรายงานยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐  ในช่วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  จังหวัดสมุทรสาคร  มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น ๕ ครั้ง  มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย ๔ คน เป็นหญิง ๑ คน  แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  พบเป็นอุบัติเหตุในอำเภอเมือง ๔ ครั้ง  และอำเภอบ้านแพ้ว ๑ ครั้ง   สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย  คิดเป็นร้อยละ ๖๗  รองลงมาคือ เมาสุรา  คิดเป็นร้อยละ ๓๓  และประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์  โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐  มุ่งหวังให้มียอดผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์

vk อุบัติเหตุ 1

vk อุบัติเหตุ 2

และนี่ก็เป็นการรายงานผลในวันแรก  ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐  จะรายงานผลจนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๗ วัน  ซึ่งทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีก็จะได้ติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไป

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว