สรรพากรบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

กรมสรรพากร ให้บริการแนะนำและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ โดยทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้วยการเพิ่มช่องทางการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปี 2561 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ออกบูธให้บริการที่บริเวณชั้น 2 ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต

footer_master

ด้านนางสาว เยาวรัตน์ ณ พัทลุง  นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ต้องการมายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด. 91ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ห้างบิ๊กซี มหาชัย สามารถมารับบริการได้วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลา 10.00น. ถึง 20.30 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 น. สามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นแบบ ภ.ง.ด.ที่ห้างบิ๊กซีมหาชัย  ก็สามารถมารับบริการได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ได้ในวันและเวลาราชการ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562

footer_master

นอกจากนี้ยังสามารถทำการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91ได้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ www.rd.go.th ซึ่งการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองนั้น จะเปิดรับถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034-426096 ต่อ122

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว