โครงการร่วมใช้สมุนไพรป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 
fm-อบรมแผนไทย-01

 

                   ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใช้สมุนไพรป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม  ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรสาคร

                   สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นจากองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในประเทศไทย ได้แก่  การแพทย์แผนไทย   การแพทย์ทางเลือก   และการแพทย์ผสมผสาน โดยเป็นการทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพได้ในระดับปฐมภูมิ   ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก   การใช้สรรพคุณของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์กำจัดยุงได้ จึงเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีและเหมาะสม ในการป้องกันไข้เลือดออก และเป็นการลดปริมาณการใช้สารเคมี  ซึ่งทดแทนด้วยการใช้พืชสมุนไพรตามธรรมชาติ

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว

 

fm-อบรมแผนไทย-02

fm-อบรมแผนไทย-03

fm-อบรมแผนไทย-04

fm-อบรมแผนไทย-05