สมุทรสาครประชาชนตื่นตัวแห่มาเลือกตั้งล่วงหน้าเกิน 80 %

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อวันอาทิตย์ที่17 มีนาคม 2562 ถือเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบในเขต เขตที่1 มีจำนวน 246 คน  เขตที่2 จำนวน 88 คน และเขตที่3 จำนวน 56 คน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าแบบนอกเขตเลือกตั้ง เขตที่1 มีจำนวน 29,409 คน เขตที่2 จำนวน 23,775  คน และเขตที่3 จำนวน 2,175 คน ส่วนสถานที่เลือกตั้งในเขตจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารนิวนามทอง  เขตเลือกตั้งที่2 โรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์ เขตเลือกตั้งที่3 ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว, ส่วนสถานที่เลือกตั้งนอกเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  เขตเลือกตั้งที่2 เทศบาลนครอ้อมน้อย และเขตเลือกตั้งที่3 ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว

footer_master

ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร เขตที่1 ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ตั้งแต่เปิดหีบในเวลา 08.00 น. พบว่า มีประชาชนแห่มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งกันอย่างหนาแน่น เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีประชาชนเข้ามาใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นวันอาทิตย์ พี่น้องแรงงานหยุดทำงาน  จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าหนาแน่นเลยทีเดียว แต่โดยรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ แผนผังของเขตเลือกตั้งต่างๆไว้อย่างชัดเจน  มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อไว้อธิบายขั้นตอนการเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่ตรวจดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในสถานที่เลือกตั้งฯ มีการจัดโซนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเป็นโซนภาคต่างๆ เช่น โซนภาคกลาง กรุงเทพฯ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ที่หน่วยเลือกตั้ง ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อย ซึ่งที่หน่วยนี้จะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ จึงทำให้ได้รับความไม่สะดวกไปบ้าง

footer_master

ส่วนหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เขตที่2 อ.กระทุ่มแบน ซึ่งใช้เทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นสถานที่ในการเลือกตั้ง ก็มีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ แห่มากันตั้งแต่เช้าจนแน่นขนัดออกมาด้านนอกอาคารท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนก็ไม่ถอดใจ ที่จะมาใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเอง

footer_master

footer_master

และเมื่อถึงเวลาปิดหีบในเวลา 17.00 น.ไม่มีประชาชนตกค้างแต่อย่างใด ซึ่งบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ทางไปรษณีย์ได้มารวบรวมเพื่อที่จะนำไปคัดแยกจังหวัด และส่งกลับไปยังจังหวัด ต่างๆเพื่อรอนับคะแนนในวันที่ 24 มี.ค. ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ทาง กกต. ก็ได้นำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อรอนำไปรวมนับในวันที่ 24 มีนาคม 2562

footer_master

ทั้งนี้ทางกกต.สมุทรสาคร ได้สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลสรุปการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เขต 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด 246 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 239 คน คิดเป็น 97.15 %

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 29,409 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 24,790 คน คิดเป็น 84.29 %

ผลสรุปการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เขต 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด 88 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 87 คน คิดเป็น98.86 %

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 23,774 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 19,365 คน คิดเป็น81.45 %

และผลสรุปการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เขต 3 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด 55 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 53 คน คิดเป็น 96.36%

– จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 2,175 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 1,904 คน คิดเป็น 87.54 % ซึ่งรวมแล้วมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัด 83.20 %

 footer_master

footer_master

  วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว