สมุทรสาครคว้า 6 รางวัลทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-ทูบี1

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประกวดทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  เวลา 15.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 พร้อมทั้งเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล

ซึ่งในปีนี้จังหวัดสมุทรสาครได้รับรางวัลถึง 6 รางวัล ได้แก่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2560 โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ,รางวัล ผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชนดีเด่น ได้แก่ นายบุญชอบ ทับไกร,

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในชุมชน ได้แก่ ชมรมบ้านคลองครุนอก, ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท CP ALL พันท้ายนรสิงห์, ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในชุมชน ได้แก่ ชมรมเยาวชนคนดี ศรีเกษตรพัฒนา (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ) และประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท CP ALL ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)

จากนั้น เวลา 18.30 น.ของวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมมินิคอนเสิร์ต แสดงเฉพาะพระพักตร์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน และร่วมชมมินิคอนเสริต ณ ห้อง Grand daimond ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ด้วย

 

tp-ทูบี2 tp-ทูบี3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว