สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561

AD WEB CCTV 14-6-60

ประชุมประมง

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  ต.มหาชัย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเข้าร่วมจำนวนมาก

ประชุมประมง3

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องการรับซื้อเรือคืนของภาครัฐ ,  เรื่องการนิรโทษกรรเครื่องวิทยุที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตฯ และใบอนุญาตหมดอายุ ที่อยู่ในครอบครองของผู้ประกอบการเรือประมง,เรื่องปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมง,เรื่องปัญหาการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมงพ.ศ.2561-2562 และใบอนุญาตใช้เรือ,เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาเรือประมงถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม,เรื่องมาตรการปิดอ่าวไทยประจำปีพ.ศ.2561,เรื่องการขอเพิ่มช่องทางการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานนอกเหนือจากการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารและเรื่องการขาดแคลนแรงงานการดำเนินการนำร่องโครงการฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย

ประชุมประมง4

ประชุมประมง2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว