สมาคมการประมงสมุทรสาคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

AD WEB NET 2 tp-สมาคมประมง1

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมการประมงสมุทรสาครได้จัดขึ้นที่สมาคมการประมงสมุทรสาคร โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ตัวแทนจากทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสมาคมการประมงเข้าร่วม ซึ่งหลังจากที่ได้มีการกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ก็ได้มีพิธีมอบใบประกาศให้กับเรือประมงที่เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยที่ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และมีพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติจากหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนของทะเลแห้งในการส่งมอบปลาทูแห้งให้กับผู้แทนทัพเรือ ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

จากนั้นจึงเป็นการรับฟังปัญหาของชาวประมง โดยปัญหาหลักก็คือ กิจการประมงที่ตอนนี้ค่อนข้างติดขัดในหลายด้าน ทั้งเรื่องข้อกำหนดจากต่างชาติ เรื่องการใช้แรงงานที่เข้มงวดมากขึ้น จึงทำให้ตอนนี้มีเรือหลายลำต้องหยุดกิจการ

อีกทั้งเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลน้อยลงมาก ในเรื่องของข้อกฎหมายนั้น ทางทัพเรือภาคที่ 1 ได้ชี้แจงว่า จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้กิจการประมงนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออก หากไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ท้ายที่สุดก็จะถูกจับตาจากต่างชาติ การส่งออกติดขัด ก็ทำให้กิจการประมงนั้นเดินหน้าต่อไปได้ยาก

  

 

tp-สมาคมประมง2 tp-สมาคมประมง3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว