สมทบทุนสร้างห้องน้ำสาธารณะ-ศาลพันท้ายนรสิงห์

AD WEBSITE CABLE TV

vk ห้องน้ำ 1

สำหรับข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่มาเชิญชวนคุณผู้ชมให้ได้ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำสาธารณะ  ประจำศาลพันท้ายนรสิงห์กัน  ซึ่งจากเดิมห้องน้ำที่ทางศาลฯมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามา  โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  ที่จะมีตลาดริมคลองพ่อพันท้ายฯ โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวชุมชน  นำของในชุมชนมาขาย  เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการอยู่บริเวณศาลฯมาประมาณ 2 ปีแล้ว  ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  เฉลี่ยแล้วมากกว่า 1,000 คนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์   ดังนั้นห้องน้ำที่มีให้บริการอยู่จึงยังไม่เพียงพอ

vk ห้องน้ำ 2

vk ห้องน้ำ 3

ทางศาลฯจึงได้มีการรวบรวมสมทบทุนจัดสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 24 ห้อง  โดยงบประมาณที่ต้องใช้ในการสร้างห้องน้ำนั้นอยู่ที่ 1,650,000 บาท   และขณะนี้มีผู้ร่วมสมทบทุนสร้างรวมแล้วประมาณ 282,490 บาท  ยังขาดงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง    หากคุณผู้ชมท่านใดประสงค์จะสมทบทุนสร้างเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์  ที่หมายเลขโทรศัพท์  034-871-578

vk ห้องน้ำ 4

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว