สภาพอากาศถนนพระราม 2 มีกลุ่มหมอกสลัว

ADS-WEB-NET POST WEB 390

s - สภาพอากาศเริ่มแย่-01

จากสถานการณ์ที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น เช้านี้ที่จังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปบนถนนพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มองเห็นเป็นหมอกควันสลัวๆ ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ซึ่งวัดค่าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ที่ 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนที่ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วัดค่าได้อยู่ที่ 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน

s - สภาพอากาศเริ่มแย่-02

นายมงคล จันทะวัตร์ คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง คิวสะพานลอยวัดราษฎร์ฯ หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งอยู่ติดกับถนนพระราม 2 บอกว่า ในช่วง 2 วันที่ผ่านมานี้ รู้สึกได้ว่าสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนไป โดยมีหมอกมากขึ้น ส่งผลทำให้การหายใจค่อนข้างติดขัด ซึ่งตนเองและคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ยังไม่รู้ว่าฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้นหรือกลับมาอีกแล้ว แต่เมื่อได้รู้ก็จะรีบหาทางป้องกันด้วยการไปซื้อหน้ากากอนามัยมาใส่ ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากการก่อสร้างถนนพระราม 2 กับปริมาณรถที่มีมากขึ้นนั่นเอง

s - สภาพอากาศเริ่มแย่-03

ด้าน นายอุทัย กันทะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยทางจังหวัดสมุทรสาครได้มีมาตรการหลายอย่างอาทิมาตรการควบคุมการเผา โดยให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงดการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด, มาตรการคมนาคมขนส่ง ให้เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ติดเครื่องขณะจอดรถ, มาตรการควบคุมการก่อสร้างเข้มงวดพื้นที่ก่อสร้างในการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมถึงการขนดิน บรรทุกดินบริเวณก่อสร้าง, มาตรการต่อภาคอุตสาหกรรม ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด และมาตรการทำความสะอาด ให้ช่วยกันทำความสะอาดผิวจราจรทั้งการกวาดถนนและการพ่นชำระล้างกำจัดฝุ่น ส่วนในด้านการลดผลกระทบนั้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมบูรณาการดำเนินการฉีด พ่นละอองน้ำในอากาศอย่างประจำสม่ำเสมอ

s - สภาพอากาศเริ่มแย่-04

s - สภาพอากาศเริ่มแย่-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว