สนับสนุนการออกร้านจำหน่ายข้าวสาร

vk เกษตร 4

ที่ด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิ 105 จังหวัด  เพื่อเป็นอีกหนหางหนึ่งในการช่วยกันแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

vk เกษตร 3

ข้าวสารที่มาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้เป็นข้าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้  บ้านเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยเกษตรกรได้ขนข้าวสารมาทั้งหมด 7 ตัน  จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มทั้งหมด 80 คน

vk เกษตร 1

vk เกษตร 2

โดยแบ่งประเภทเป็นราคาตามขนาดที่บรรจุ  คือข้าวหอมมะลิใหม่ 1 กิโลกรัม 35 บาท  5 กิโลกรัม 175 บาท  ข้าวกล้องหอมมะลิใหม่ 1 กิโลกรัม 40 บาท  5 กิโลกรัม 175 บาท  ข้าวหอมมะลิเก่า 1 กิโลกรัม 30 บาท  5 กิโลกรัม 170 บาท  ข้าวไรซ์เบอรี่ 1 กิโลกรัม 50 บาท  ข้าวทับทิมชุมแพ 1 กิโลกรัม 80 บาท  จำหน่ายอยู่ที่ตลาดเกษตรกร  ด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้  หากคุณผู้ชมกำลังต้องการจะซื้อข้าวสารก็สามารถไปเลือกซื้อข้าวได้  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในยุคที่ราคาข้าวตกต่ำอีกทางหนึ่ง

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว