สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดน่วมกานนท์ หมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวิรัช ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก

footer_master

นายทองคำ หลงเปลี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล เปิดเผยว่า  การจัดเวทีเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนระดับตำบลเป็นแกนหลัก ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในพื้นที่  ตำบล หมู่บ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

footer_master

ทั้งนี้ตำบลชัยมงคลได้จัดเวทีลงพื้นที่ไปแล้ว 3 ครั้ง ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยในวันนี้เป็นการดำเนินการในเวทีครั้งที่ 4 ของพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเต่าดำ และจะดำเนินการครบทุกหมู่บ้าน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ขณะที่นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครว่า ได้ดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมรวม 10 เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ โดยมีทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล จำนวน 40 ทีม พื้นที่ดำเนินการ 290 หมู่บ้าน   และ 69 ชุมชน

ด้านพลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ของจังหวัดสมุทรสาครว่า การลงพื้นที่นี้ก็เพื่อต้องการมาพบกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรง  ซึ่งปัญหาที่ได้รับฟังนั้น ก็จะนำไปสู่การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นต่อไป อีกทั้งยังเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนโยบายและความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของรัฐบาลในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ“ไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อก่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนั่นเอง

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว