สถิติอุบัติเหตุ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

news footer

การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของสมุทรสาคร ยอดของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ความปลอดภัย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ9ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดสะสมสี่วันที่ผ่านมา สมุทรสาครมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 26 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 27 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ คือ  ขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิกอัพ รถโดยสาร4ล้อ และเกิดบนถนนทางตรงมากที่สุด

ส่วนเรื่องการจราจรบนถนนพระรามสอง ฝั่งถนนที่มาจากทางภาคใต้มุ่งหน้ากลับเข้ากรุงเทพมหานคร ติดขัดตั้งแต่สมุทรสงครามเรื่อยมา เนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับ บวกกับสภาพถนนบางจุดเป็นคอขวด จึงทำให้การจราจรไม่สะดวกนัก

 

news footer news footer

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว