สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

footer_master

 

 

 

 

footer_master

 

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ศาลาประชาคม อ.บ้านแพ้ว นายสมคิด จันทฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีการปิดการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดยมีกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอบ้านแพ้วข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับฟังการบรรยาย

 

footer_master

 

 

footer_master

 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๓ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ซึ่งการบรรยายให้ความรู้จะเน้นเรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้เห็นถึงความสำคัญ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักในชาติบ้านเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา และเพื่อสนับสนุนภารกิจตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ…//

เอเชีย /ภาพ พรเพ็ญ/ข่าว


footer_master