สถานการณ์น้ำ

tp-สถานการณ์น้ำ1

ช่วงนี้ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษ แต่ละสถานีระบายน้ำได้มีการระบายน้ำออกตามเกณฑ์เพื่อพร่องน้ำไม่ให้ล้นตลิ่ง โดยจากการรายงานของโครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล ได้มีการรายงานสถานการณ์ของวันที่ 31 ตุลาคม พบว่า สภาพน้ำท่าในลำน้ำท่าจีนอยู่ในระดับปกติ สภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ในคลองดำเนินสะดวก สถานีตรวจวัดประตูระบายน้ำบางยาง ระดับน้ำด้านในอยู่ที่ 1.50 เมตร รทก. ด้านนอก 2.20 เมตร รทก. ซึ่งยังปกติ เช่นเดียวกับที่ คลองมหาชัย ประตูระบายน้ำคลองมหาชัย ระดับน้ำด้านในอยู่ที่ 2.00 เมตร รทก. และด้านนอกอยู่ที่ 2.50 เมตร รทก. อยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกัน

การคาดหมายในช่วงวันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน กรุงเทพและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่ 4-5 พฤศจิกายน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

 

 

tp-สถานการณ์น้ำ2

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว