สถานการณ์น้ำคลองภาษีเจริญ

tp-น้ำ1

นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานภาษีเจริญ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในคลองภาษีเจริญในขณะนี้ว่า ได้มีการระบายน้ำจากทางตอนบนลงมาอย่างต่อเนื่อง บวกกับตอนนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนอยู่ในระดับที่สูงตามไปด้วย แม้ว่าจะเป็นช่วงที่น้ำลง แต่น้ำในแม่น้ำท่าจีนก็ยังสูงกว่าน้ำในคลองภาษีเจริญ จึงทำให้ต้องปิดประตูระบายน้ำเอาไว้ เพราะหากเปิด น้ำจากท่าจีนก็จะดันเข้ามา ส่วนการเปิดเดินเครื่องสูบน้ำน้ำ จะต้องมีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด หากมีฝนตกลงมาหรือน้ำเริ่มล้นตลิ่งก็ต้องเดินเครื่องสูบน้ำช่วย เพื่อพร่องปริมาณและต้องรักษาระดับน้ำไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ส่วนสภาพน้ำในคลองภาษีเจริญตอนนี้ พบว่าน้ำค่อนข้างดำและมีคราบความมันลอยอยู่ผิวน้ำ น่าจะเป็นความเน่าเสียที่ระบายมากับน้ำ ซึ่งไม่ใช่เพียงน้ำในเขตสมุทรสาครเท่านั้น แต่เป็นน้ำตั้งแต่ต้นทางที่ไหลมาสะสมอยู่บริเวณนี้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะพบได้เมื่อมีการระบายน้ำลงมาในปริมาณมาก

 

 

tp-น้ำ2 tp-น้ำ3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว