สงกรานต์วัดป้อม

footer_master

 

สำหรับกิจกรรมวันสงกรานต์ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จะจัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี ซึ่งกิจกรรมที่จัดได้แก่ การทำบุญบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ โดยมีประชาชนได้นำเถ้าอัฐิมาทำบุญร่วมกัน ส่วนในช่วงบ่ายนั้น ก็จะเป็นการแห่ผ้าที่จะใช้ห่มหลวงพ่อเพชร พระประธานประจำพระอุโบสถ ซึ่งพระภิกษุสามเณรและประชาชนได้ร่วมกันนำผ้าขึ้นห่มหลวงพ่อเพชร

footer_master

 

footer_master

 

เสร็จจากนั้น จึงไปร่วมกันสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ซึ่งเป็นการสรงน้ำแบบรามัญหรือแบบมอญ โดยผู้ที่มาร่วมสรงน้ำจะมีทั้งพี่น้องแรงงานข้ามชาติและคนไทย โดยจะสรงน้ำผ่านรางที่ต่อยาวไปถึง จุดที่จะให้ภิกษุ สามเณร เข้าไปรอรับสรงน้ำหลังฉากที่ปิดบังอย่างมิดชิด โดยจะจัดให้ภิกษุสงฆ์ สามเณร เข้ารับการสรงน้ำทีละ 6 รูป ซึ่งผู้ที่รอสรงน้ำจะตักน้ำเทลงรางเพียงครั้งละ 1 ขันเท่านั้น แต่เมื่อรวมๆกันทุกคน ก็จะมีน้ำปริมาณมากที่ไหลลงไปรวมกันจนถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณร

สำหรับปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลนครสมุทรสาครมาฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มฉ่ำสร้างสีสันให้กับงานด้วย

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว

footer_master