สงกรานต์ปีนี้ เทศบาลนครสมุทรสาครจัดพิธีตักบาตรบริเวณวงเวียนน้ำพุ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

สำหรับการทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นกิจกรรมอันดีงามอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวไทย และชาวพุทธทุกคนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องมาช้านาน โดยเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มชีวิตในวันปีใหม่ไทยอย่างมีความสุขความสดชื่น

footer_master

และสำหรับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 13 เมษายน เวลา 07.00 น.เทศบาลนครสมุทรสาคร จะกลับมาจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุตลาดมหาชัย หน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครเช่นเดิม เพราะอยู่ในแหล่งชุมชนประชาชนสามารถเดินทางมาได้สะดวกสบาย ส่วนในเวลา 10.00 น. จะมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ บริเวณใต้อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสมุทรสาคร ถ้าหากท่านใดไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหน ก็ขอเชิญชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว