ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มอบทุนการศึกษา

WEB-02

มอบทุน1

พิธีมอบทุนการศึกษาของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีนายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานพร้อมด้วย นายเจริญ แจ่มใส  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม

มอบทุน2

สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนและครอบครัวของเด็กนักเรียน ให้มีพลังใจและพลังกายที่เข้มแข็งในการดูแล ส่งเสริมบุตรหลานที่มีความพิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของครอบครัว

โดยทุนการศึกษาที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ได้สนับสนุนให้นั้น ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และในปีการศึกษา 2562นี้ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท หรือ 123 ทุน โดยแบ่งออกเป็นทุนละ 3,500 บาท จำนวน 14 ทุน ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 66 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 10 ทุน  และทุนละ1000 บาท จำนวน 33 ทุน นอกจากนี้นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมารับมอบทุนในครั้งนี้ได้ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ก็จะดำเนินการส่งมอบทุนให้ถึงบ้านอีกด้วย

มอบทุน3

มอบทุน4

มอบทุน5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว