ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มอบทุน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

พิธีมอบทุนการศึกษาของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธาน

สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนและครอบครัวของเด็กนักเรียน ให้มีพลังใจและพลังกายที่เข้มแข็งในการดูแล ส่งเสริมบุตรหลานที่มีความพิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของครอบครัว

สำหรับทุนการศึกษาที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ได้สนับสนุนให้นั้น ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และในปีการศึกษา 2561 นี้ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท หรือ 121 ทุน โดยแบ่งออกเป็นทุนละ 3000 บาท จำนวน 59 ทุน ทุนละ2500 บาท จำนวน 32 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 13ทุนและทุนละ1000 บาท 17 ทุน นอกจากนี้นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมารับมอบทุนในครั้งนี้ได้ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษก็จะดำเนินการส่งมอบทุนให้ถึงบ้านอีกด้วย

 

 

tp-เจ้าพ่อ2 tp-เจ้าพ่อ3 tp-เจ้าพ่อ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว