ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯมอบอุปกรณ์ทำฟัน

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

ศาล1

ที่แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลสมุทรสาคร นายกมลไกรวัตนุสสรณ์ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นตัวแทนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร มอบโต๊ะทำฟันพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจรักษาฟันให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์บุญลักษ์ พึ่งเจษฎา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครพร้อมด้วยทันตแพทย์สุเมธ ดาราพงษ์ ทันตแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นตัวแทนในการรับมอบ

ศาล2

สำหรับการมอบโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ทำฟันในครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน โรงพยาบาลสมุทรสาครมีปริมาณคนไข้ที่เข้ารับการรักษาวันละไม่ต่ำกว่า 100 คน ทำให้เครื่องมือนั้นยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการคนไข้ที่เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสมุทรสาครจึงได้ขอสนับสนุนมายังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้เห็นว่า อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นมีความจำเป็น จึงได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อ โดยอุปกรณ์ชุดดังกล่าวนี้มีมูลค่า 500,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในขณะนี้ อย่างไรก็ตามหากประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถที่จะร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ที่ ห้องรับบริจาคโรงพยาบาลสมุทรสาคร บริเวณชั้นล่างใต้ตึกอุบัติเหตุ7ชั้นได้ทุกวัน

ศาล3

ศาล4

เอเชีย/ภาพ  พรเพ็ญ/ข่าว