ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบรรจุของช่วยเหลือน้ำท่วม

WEB-02

 

 

tp ศาลเจ้าพ่อ1

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครก็ได้มีการบรรจุสิ่งของเพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัย โดยสิ่งของทั้งหมดนั้นคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้ใช้เงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนที่มาการบไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครมาซื้อ และบางส่วนก็มีประชาชนร่วมกันบริจาค ซึ่งมีทั้งน้ำดื่ม ปลากระป๋อง ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอื่นๆอีกมากมาย

โดยมีคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ชมรมศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และจากเทศบาลนครสมุทรสาคร รวมทั้งประชาชนทั่วไปมาช่วยกันบรรจุสิ่งของ ซึ่งการบรรจุนั้นตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 ชุด และจะเตรียมนำสิ่งของออกเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์นี้

ซึ่งที่ผ่านมาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครก็ได้มีการนำสิ่งของไปบริจาคและช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบอุทกภัย หรือ ภัยพิบัติมาแล้วหลายครั้ง เพราะนี้ก็คืออีกหนึ่งภารกิจของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่ต้องการช่วยเหลือสังคม

 

 

 

tp ศาลเจ้าพ่อ2 tp ศาลเจ้าพ่อ3 tp ศาลเจ้าพ่อ4

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว