ศาลเจ้าพ่อกวนอู

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ศาลที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ วันนี้อยู่ที่ฝั่งท่าฉลอม กับศาลเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนนุ่งขาวห่มขาวเดินทางมาสักการะองค์เจ้าพ่อกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการไหว้ของที่นี่จะใช้ธูปกันทั้งหมด 24 ดอก เริ่มจากการไหว้ฟ้าดิน 3 ดอก แล้วเข้าสู่ภายในศาล ไหว้องค์เจ้าพ่อกวนอู 3 ดอก ไหว้เทพเจ้า 5 พระองค์ 5 ดอก ไหว้ตี่จูเอี๊ยะ 5 ดอก ไหว้อาม่า 3 ดอก ไหว้เทพทั่วไป 3 ดอก และไหว้ที่หน้าประตูฝั่งละ 1 ดอก ซึ่งจากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำศาลว่า คนส่วนใหญ่มาขออะไรจากองค์เจ้าพ่อกวนอู ก็ได้รับคำตอบว่า จะมาขอเรื่องโชคลาภ ค้าขาย หน้าที่การงาน ขอเรื่องเรียน รวมไปถึงขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทางสายงานตำรวจ เป็นต้น เมื่อได้พรตามที่ขอก็จะนำปะทัด นำสุรา มาถวายแด่องค์เจ้าพ่อ

tp-กวนอู2

สำหรับศาลเจ้าพ่อกวนอู มีการก่อสร้างมานานนับร้อยปีแล้ว ในอดีตศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวจีนในตำบลท่าฉลอม ที่มีความเคารพ สักการะเจ้าพ่อกวนอูได้บูชากัน โดยจัดสร้างเป็นศาลไม้หลังเล็กๆมุงหลังคาด้วยจากและภายหลังได้บูรณะใหม่ ใช้กระเบื้องในการมุงหลังคา จากนั้นได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยสร้างแบบก่ออิฐถือปูนเพื่อความแข็งแรง ทนทาน โดยปกติจะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้อยู่เป็นประจำ

tp-กวนอู3

tp-กวนอู4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว