ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ศาลที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ วันนี้ยังอยู่ที่ฝั่งมหาชัย กับศาลเจ้าปุนเถ้ากง ซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนนุ่งขาวห่มขาวเดินทางมาสักการะกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ขอก็คือ ขอโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขอให้ร่ำรวย ซึ่งศาลนี้ก็นับเป็นศาลเก่าแก่ ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นระยะเวลากว่า140ปีแล้ว เดิมเป็นเพียงศาลไม้เล็กๆ ต่อมาจึงได้มีการบูรณะใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีการตกแต่งที่สวยงาม การปรับปรุงครั้งใหม่นี้ก็กินเวลามากว่า 30 ปีแล้ว ศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกช่วงเทศกาลก็เปิดให้กราบไหว้บูชา และศาลเจ้าปุนเถ้ากงแห่งนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าปีละ 3ครั้ง โดยมีในเดือนกุมภาพันธ์ คืองานไคเต็งฮี่ เดือนสิงหาคมจะเป็นงานประจำปีของศาล และเดือนธันวาคมจะเป็นงานเผ่งอั่งฮี่

tp-ศาลปุนเถ้ากงมหาชัย2 tp-ศาลปุนเถ้ากงมหาชัย3 tp-ศาลปุนเถ้ากงมหาชัย4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว