ศาลปกครองกลางตัดสินไม่ให้สร้างตึกอัยการ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

 

        เมื่อเวลา 10.00 น. ศาลปกครองได้อ่านคำตัดสินคดีเกี่ยวกับการสร้างตึกอัยการบนพื้นที่ในเขตโบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎก ที่ขุดค้นพบใหม่ว่ามีแนวกำแพงป้อมอยู่ด้านล่าง โดยทางอธิบดีกรมศิลปากรได้เป็นผู้เซ็นหนังสือว่าให้มีการสร้างได้  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558  จากนั้นจึงมีความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด เพราะมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่เป็นด้วยว่าให้มีการสร้าง ท้ายที่สุดแล้วของวันนี้ คดีจึงเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายของศาลปกครองกลาง ซึ่งทางศาลปกครองกลางได้มีคำตัดสินออกมาแล้วว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นั่นก็คือคำสั่งของอธิบดีกรมศิลปากรที่ให้สามารถสร้างตึกอัยการได้ นั่นหมายความว่า ศาลปกครองตัดสิน ไม่ให้มีการสร้างตึกอัยการบนพื้นที่ดังกล่าว และนอกจากนั้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 หรืออธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติหน้าที่ในการประกาศขึ้นทะเบียนแนวป้อมวิเชียรโชฎกส่วนที่ขุดค้าพบใหม่ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎกตามที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาสิ้นสุด ส่วนหากจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดก็สามารถทำได้ โดยจะต้องทำภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษา

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว

footer_master