ศรีนครินทร์วิชาการ ครั้งที่ 3

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

งานเปิดบ้านวิชาการศรีนครินทร์วิชาการ ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดยมีนายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน และมีนายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร เป็นประธานในการจัดงาน ซึ่งหลังจากที่ได้มีการกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงานด้วยการให้ประธานในพิธีได้ทำการโยงเส้น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ บนภาพวาดขนาดใหญ่แล้ว ก็เป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งมีการมอบชุดเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเครือข่าย จากนั้นจึงเป็นการแสดงของเด็กนักเรียน ที่ทำให้เห็นว่าเด็กนักเรียนของที่นี่มีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนด้วย และที่พิเศษก็คือ ทักษะทางด้านกีฬา เพราะที่นี่เขามีห้องเรียนกีฬาด้วย หลังจากนั้นจึงได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนที่ได้มาจัดแสดงในครั้งนี้

ซึ่งงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และศักยภาพด้านอื่นๆของครูและนักเรียน เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชนภายนอก จัดแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน และเพื่อจัดการเรียนนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง

 

               

footer_master footer_master footer_master footer_master

    เอเชีย ภาพ/ พรเพ็ญ ข่าว