วิเศษสมุทคุณ มินิมาราธอนครั้งที่ 1

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

tp - เดินวิ่ง1

 

tp - เดินวิ่ง2

 

โครงการเดินวิ่งการกุศล “วิเศษ สมุทคุณ” มินิมาราธอนครั้งที่ 1 นี้ ได้จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ มีนายวุฒิพงศ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ 10.5 กิโลเมตร จากนั้นนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กิโลเมตร ก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาและนักกีฬาเดินเพื่อสุขภาพ จะได้ออกเดินไปพร้อมๆ กัน ในระยะทาง 4 กิโลเมตร

 

tp - เดินวิ่ง5

 

tp - เดินวิ่ง3

 

สำหรับโครงการเดินวิ่งการกุสล “วิเศษสมุทคุณ” มินิมาราธอนครั้งที่ 1 นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น เช่น กระดานดำ เป็นต้น ให้กับอาคารเรียนหลังใหม่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หรือตอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนการจัดสร้างเขื่อน ป้องกันการพังทลายริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน สนับสนุนทางด้านของการศึกษาของนักเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของทุกคนให้แข็งแรง ด้วยการวิ่งหรือเดิน ออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู และผู้ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณอีกด้วย

tp - เดินวิ่ง4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว