วิสาหกิจชุมชน

AD WEB CCTV

 

vk วิสาหกิจ 1

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  นายเศรณี  อนิลบล  เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

vk วิสาหกิจ 2

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  การต่อทะเบียน  การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  ปี 2560    การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าประกวดระดับเขต  และผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งได้มีการรายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ  เช่น  การอบรมและสนับสนุนฉลากสติ๊กเกอร์พร้อมบรรจุภัณฑ์  และแผ่นพับประชาสัมพันธ์  สนับสนุนถุงพลาสติก  และกิจกรรมให้ความรู้เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวสมุทรสาครที่อยู่ในรูปวิสาหกิจชุมชน  มีคุณภาพ  และยกระดับ  เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะต้องทำการติดตามประเมินศักยภาพเป็นระยะ

vk วิสาหกิจ 3

นอกจากนี้ยังมีการแจ้งกำหนดการงานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560  ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายนนี้  ที่พอร์โต  ชิโน่  ซึ่งทางคณะอนุกรรมการได้มีการเสนอกันว่าจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการที่จะเป็นผู้ทำการตัดสินในการประกวดผลไม้ในงานก่อน  เพื่อที่จะได้รู้ขอบเขตและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

 

                                                                                ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว