วินัยจราจร

vk  วินัยจราจร 3

สำหรับสรุปผลวินัยการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร  ประจำเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น  ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรค่อนข้างมากอยู่  โดยใน 5 อันดับของข้อหาที่มีผู้ฝ่าฝืนมากที่สุดก็คือ  ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  มีจำนวนถึง 670 ราย  รองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัยจำนวน 513 ราย นับเป็นกรณียอดฮิตที่หลายคนยังละเลยในเรื่องการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องนี้

ส่วนอันดับที่ 3 นั้น คือการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  ซึ่งมีจำนวนถึง 453 ราย  อันดับที่ 4 ขับรถเร็วเกินอัตรา  มีจำนวน 392 ราย  และอันดับที่ 5 การจอดรถซ้อนคันมีจำนวน 246 ราย  ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเป็นหลัก  ในส่วนของประชาชนก็ขอให้นึกถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเป็นหลักด้วย  อย่าละเลยเรื่องการสวมหมวกนิรภัย  การคาดเข็มขัดนิรภัย  และเมื่ออยู่บนท้องถนนก็ควรใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ  ไม่ประมาท  และไม่โทรศัพท์ขณะขับรถด้วย

vk  วินัยจราจร 1 vk  วินัยจราจร 2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว