วินรักพ่อหลวง

vk วินรักในหลวง 3

และนี่คือปู่นนท์  หรือนายอภิชา  บุญเทียมทัด  อายุ ๕๗ ปี  ประชาชนคนสมุทรสาครที่ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง  โดยจะประจำอยู่ที่คิวบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ถนนสหกรณ์   ซึ่งในตอนแรกผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้เห็นว่าที่เสื้อวินปักชื่อว่ารักพ่อหลวง  จึงได้เข้าไปสอบถามและพูดคุย

vk วินรักในหลวง 1

vk วินรักในหลวง 2

ปู่นนท์หรือนายอภิชา  เล่าให้ฟังว่า  ตนนับถือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ  เดิมนั้นตนทำอาชีพประมงก็จะมีรูปพระองค์ท่านไว้ในเรือ  ซึ่งพอเลิกทำประมงมาขับรถจักรยานยนต์รับจ้างก็มีพระองค์ท่านยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ตลอด  จากที่เคยดื่มเหล้าก็เลิกเหล้าเพื่อถวายท่าน  และตนชอบคำว่ารักพ่อหลวง  จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อวินและปักลงที่เสื้อ  ซึ่งเจ้าของวินก็ไม่ได้ขัดข้อง  และเห็นดีด้วย  ร้านปักเสื้อก็เห็นดีด้วย  ก็ช่วยกันสนับสนุน  ที่รถจักรยานยนต์ของปู่นนท์ก็จะมีธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ   ที่หมวกกันน็อกก็จะมีรูปพระองค์ท่าน  มีคำที่สื่อถึงพระองค์ท่าน  ที่พักของคิวก็จะมีรูปประองค์ท่านแขวนอยู่  และหากเป็นเด็กนักเรียนหรือผู้สูงอายุที่มาใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างของปู่นนท์  ปู่นนท์ก็จะลดราคาให้เป็นประจำ  เพราะเป็นความดีที่ทำได้ทุกวัน  และปู่นนท์ก็ปฏิบัติแบบนี้ถวายพ่อหลวงของเรามาเป็นเวลานานแล้ว  ปู่นนท์บอกว่าพระองค์ท่านเปรียบเหมือนเทวดาที่มีลมหายใจ คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนชาวไทยทุกคน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว