วิทยาลัยเทคนิคแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการสิ่งประดิษฐ์

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

 

tp-เทคนิค1

 

การจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  คณะครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมชมผลงาน

โครงการที่จัดประกวดในครั้งนี้ จำแนกผลสิ่งประดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น 300 ผลงาน  งานวิจัย 147 งานวิจัย ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่น้องๆได้ตั้งใจคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานับว่ามีความน่าสนใจมากๆ อย่างเช่น รถยนต์แต่ละคันที่นำมาโชว์ในการเปิดงาน นับว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งที่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงานให้ความสนใจ อีกทั้งยังมีหุ่นยนต์ ที่เรียกว่า ชุดควบคุมหุ่นยนต์รับสารด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่คว้ารางวัลที่2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 และอีกหลายผลงานที่น่าสนใจ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมาก

งานนี้นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

 

 

tp-เทคนิค5 tp-เทคนิค3 tp-เทคนิค4 tp-เทคนิค2

 

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว