วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่

fm - วางศิลาฤกษ์1

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  โดยมีนายเรียน หงส์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธีครั้งนี้

fm - วางศิลาฤกษ์2

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นแบบ 4 ชั้น 12 ห้องเรียน มีใต้ถุนโล่ง  ได้ก่อสร้างบริเวณพื้นที่หมู่ 4  ตำบลบางหญ้าแพรก ซึ่งเป็นพื้นที่ประปาเก่า  ด้วยงบประมาณ  9,896,500 บาท  เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดแม้แต่แห่งเดียว  ประกอบกับจำนวนเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกก็มีจำนวนมาก  และต้องเดินทางไปเรียนในพื้นที่อื่น ทำให้เสียเวลาในการเดินทางและไกลบ้านเป็นภาระของผู้ปกครอง  ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จึงสร้างโรงเรียนดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครองในพื้นที่  โดยแรกๆจะเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลไปก่อน  ส่วนต่อไปอาจจะขยายช่วงชั้นเพิ่มขึ้นตามลำดับ

fm - วางศิลาฤกษ์3

 

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว