วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ณ อนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า ) ต.บางหญ้าแพรก  นายเรียน หงส์คู นายกนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมด้วย นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสถาน ประกอบการ ประชาชน ในตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ที่ได้เวียนมาถึงเป็นปีที่ 95ใน  วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เพื่อแสดงออกและร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ท่านที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ

footer_master

สำหรับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  ประสูติเมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2423 และ  สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ  ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2436 ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาปรากฏอยู่ในขั้นดีเยี่ยม  เมื่อจบ การศึกษาได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ในตำแหน่งนายธงผู้บัญชาการทหารเรือ  และทรงเป็นผู้บังคับการเรือหลวงมกุฎราชกุมาร

นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงศึกษาตำราหมอยาไทยอย่างจริงจัง จนมีความรู้แตกฉาน ทรงเป็นหมอยาไทย รับรักษาประชาชนทั่วไป ด้วยน้ำพระทัยโอบอ้อมอารี  จนได้รับพระสมัญญาว่า “หมอพร” แห่งราชนาวีไทย

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว