วางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

พี่เมธ วางพวงมาลา 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  ที่อนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม หรือ วัดกำพร้า ต.บางหญ้าแพรก  นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงส์คู นายกนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมด้วย นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและประชาชนในตำบลบางหญ้าแพรก เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ที่ได้เวียนมาถึงเป็นปีที่ 96 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562  เพื่อแสดงออกและร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ

พี่เมธ วางพวงมาลา 5

สำหรับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2436 ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาปรากฏอยู่ในขั้นดีเยี่ยม  เมื่อจบการศึกษาได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ในตำแหน่งนายธงผู้บัญชาการทหารเรือ และ ทรงเป็นผู้บังคับการเรือหลวงมกุฎราชกุมาร นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงศึกษาตำราหมอยาไทยอย่างจริงจัง จนมีความรู้แตกฉาน ทรงเป็นหมอยาไทย รับรักษาประชาชนทั่วไป ด้วยน้ำพระทัยโอบอ้อมอารี จนได้รับพระสมัญญาว่า “หมอพร” แห่งราชนาวีไทย

พี่เมธ วางพวงมาลา 3

พี่เมธ วางพวงมาลา 4

พี่เมธ วางพวงมาลา 2

สุเมธ /ภาพ/ข่าว