วัยรุ่นห่างไกลยาเสพติด

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

s-วัยรุ่นป้องกันยาเสพติด-01

ที่โรงเรียนวัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดนางสาวเข้าร่วม

โดยทางด้าน นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยอบรมให้ความรู้เรื่องทาของการสูบบุหรี่ การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

s-วัยรุ่นป้องกันยาเสพติด-02 s-วัยรุ่นป้องกันยาเสพติด-03 s-วัยรุ่นป้องกันยาเสพติด-04 s-วัยรุ่นป้องกันยาเสพติด-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว