วัน อสม.แห่งชาติ อ.เมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2561

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายแพทย์ วีรพล  นิธิพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมีสมาชิก อสม.ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมงานจำนวนมาก  โดยสีสันของงานวัน อสม.แห่งชาติปีนี้ ก็คงหนีไม่พ้นกระแสการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคตามรอยออเจ้า ซึ่งก็ถือว่าเรียกรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

footer_master

สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ถือเป็นแกนนำในการปฏิบัติงานสุขภาพภาคประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน  และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและความสามัคคีของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ การสร้างเครือข่ายความรู้การสอนสุขศึกษา และการเฝ้าระวังปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปัจจุบัน ได้มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 1,716 คน

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว