วัน อสม.บ้านแพ้ว

AD WEB CCTV 14-6-60

อสม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ได้จัดขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองตัน  โดยมี นายเอกวิทย์  มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย  นายแพทย์วีระพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด   เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว และ อสม.บ้านแพ้ว เข้าร่วมงาน โดยตอนนี้ อสม.บ้านแพ้วมีจำนวนราว 1,000 คน  และได้ก่อตั้งเป็นชมรมมานานกว่า 30 ปี ซึ่ง อสม.นับเป็นพลังอันสำคัญในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โดยในการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้  มีการเลี้ยงสังสรรค์ การแถลงผลงาน   การจับรางวัล  การร้องเพลงเพื่อความสนุกสนาน  มีการร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ช อสม.  เพื่อปลุกใจกระตุ้นให้ อสม.ทุกคน ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตนเอง

อสม2

อสม3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว