วันแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ขอความร่วมมือไม่จอดรถสองข้างทางที่ขบวนแห่ผ่าน

AD-WEB-CCTV-6-12-61

ห้ามจอดรถ1

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครปีนี้ ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้เน้นในเรื่องความเป็นระเบียบ และความสวยงามของขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพิเศษ เนื่องจากปีที่ผ่านมา เมื่อมองจากภาพแล้ว บริเวณสองข้างทางที่ขบวนแห่ฯเดินผ่าน  ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรเนื่องจากมีรถใหญ่ของประชาชนจอดอยู่ริมถนนเป็นจำนวนมาก

ห้ามจอดรถ2

สำหรับในปีนี้ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ได้ฝากขอความร่วมมือไปยังประชาชน ให้นำรถใหญ่ออกไปจอดบริเวณด้านนอกเส้นทางที่ขบวนจะผ่าน โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร จะช่วยในการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนให้ดำเนินการให้เสร็จก่อนเที่ยงของวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น  รวมถึงได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือโดยแจ้ง วัน  เวลา ในจุดที่ห้ามรถผ่านเข้าไป และจุดที่ห้ามรถใหญ่เข้าไปจอดบริเวณพื้นที่ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองผ่านอีกด้วย

ห้ามจอดรถ3

ห้ามจอดรถ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว