วันแห่งความรักวัดท่าไม้ ยึดหลักธรรมในการครองเรือน

fm - วัดท่าไม้1

วันเสาร์นี้เป็นวันมาฆบูชาและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวาลเนไทน์ ซึ่งในแต่ละวัดก็จะมีประชาชนเดินทางไปทำบุญกันเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นที่วัดท่าไม้ ที่จะมีผู้คนเข้าไปทำบุญกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้า ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำคู่กัน คือกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก โดยทางวัดได้สอดแทรกเอาหลักธรรมทางศาสนาเข้าไปประยุกต์กับธรรมเนียมปฏิบัติในยุคปัจจุบัน เป็นหลักธรรมในการครองเรือน ซึ่งอยู่ในพุทธวาท โดยกิจกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็น 6 จุด ได้แก่ จุดที่1 ค้ำไผ่ศรีสุข ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ใจกลางวัด จุดที่2 คือ การสลักชื่อลงบนโพธิ์เงินโพธิ์ทอง จุดที่ 3 คือ การล๊อกลูกกุญแจไว้ที่สะพานมังกร จุดที่ 4 คือการถวายมหาสังฆทาน จุดที่ 5 คือ ห่มผ้าพระนิพพานในอุโบสถ และจุดที่ 6 คือร่วมเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

fm - วัดท่าไม้4

เหตุที่ทางวัดได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานั้น เพราะเห็นว่า ปัจจุบันนี้ คู่รักมักมีปัญหากันมากขึ้น หลายคู่แตกแยกหย่าร้าง ทำให้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น ทางวัดจึงใช้กุศโลบายทางธรรมและการปฏิบัติทางโลกมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้คู่รักได้ทำบุญร่วมกัน ให้พระธรรมหนุนนำชีวิตคู่ เหมือนเป็นการให้สัญญารักต่อกัน ณ สถานที่ศักดิ์สิทธ์ กิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก ก็มีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้และจะจัดไปตลอด และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ก็สามารถพาคนที่เรารักมาทำบุญกันได้ที่วัดท่าไม้ ทางวัดก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้ด้วย

fm - วัดท่าไม้2

fm - วัดท่าไม้3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ /  ข่าว