วันแม่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม ได้จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีนางพรวดี วงศ์เจริญกิจ รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นประธาน เริ่มต้นเป็นการถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการกล่าวบทอาเศียรวาท และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

จากนั้นจึงเป็นการแสดงของนักเรียน การแสดงกล่อมลูก 4 ภาค การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับพระคุณแม่ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแม่  และจึงเป็นการร่วมกันขับร้องเพลงค่าน้ำนม เสร็จแล้วจึงเชิญตัวแทนแม่ดีเด่นขึ้นสู่เวที เพื่อให้ตัวแทนลูกได้มอบพวงมาลัยมะลิ สุดท้ายจึงเป็นการมอบเกียรติบัตรแด่แม่อาวุโสและแม่ดีเด่น

 

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว