วันแม่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

 

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

นี่คือบรรยากาศภาพงานวันแม่ของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โดยมีนางสาวมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เริ่มต้นจากการถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการกล่าวบทอาเศียรวาท และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

จากนั้นจึงเป็นการแสดงของน้องหนูๆ ที่ขึ้นโชว์บนเวที เรียกได้ว่า สร้างความประทับใจให้กับผู้เป็นแม่ได้ไม่น้อย หลังจากนั้น จึงเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นทั้ง 7 ท่าน รวมทั้ง ลูกกตัญญู 2 คน ซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นฑูตแห่งความดีไปศึกษาดูงาน ที่ สปป.ลาว

เสร็จแล้วจึงเข้าสู่พิธีเทิดพระคุณแม่ โดยก่อนที่จะถึงช่วงไหว้แม่ คุณครูก็ได้กล่าวถึงบุญคุณของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ ให้เด็กๆทุกคนได้รู้ว่า พระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่เพียงไหน ให้เด็กๆได้คิดย้อนถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดเรามา และเลี้ยงเรามาจนโต ซึ่งก็ทำให้เด็กๆหลายคนต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ รวมทั้งแม่บางคนก็ซาบซึ้งตามกันไปด้วย สุดท้ายจึงให้ลูกได้มอบดอกมะลิให้กับแม่ ซึ่งช่วงเวลานี้ที่นับเป็นภาพที่อบอุ่นมากทีเดียว

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว