วันแม่ค่ายทหาร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ของค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้จัดขึ้นโดยมีพันเอก เอกพล  จูฑะพันธุ์  รองผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นประธานในพิธี โดยได้มีพิธีสงฆ์ในช่วงแรก จากนั้นจึงเป็นการร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

สำหรับพิธีที่จัดขึ้นนี้นอกจากจะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 แล้ว ยังเพื่อต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดมา และในโอกาสนี้ก็ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ท่านอีกด้วย

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว